’t jeugPrinsepaar van 2024 sjtelt zich veur

Tijdens een bomvol Prins en Prinsessen bal werd op 12 januari het nieuwe jeugdPrinsenpaar van de V.V de Doale uitgeroepen:

                          jeugdPrins Daan d’n eesjte en jeugdPrinses Saar

Daan Verboord, de jonge held die bekend staat om zijn liefde voor friet en zijn

geweldige voetbalvaardigheden bij Zwentibold, schittert nu als jeugdprins naast zijn

stralende prinses Saar.

Saar Cobben danst de sterren van de hemel bij de Urbance Factory en Jazz Dans

Limbricht, waar haar passie voor dansen tot leven komt.

De twee zijn geen vreemden voor elkaar ze hebben al menige optocht samen gelopen.

Maar dit jaar is extra speciaal, want Saar en Daan zullen zij aan zij op de praalwagen

staan, klaar om iedereen te betoveren met hun aanstekelijke glimlach en feestelijke

energie.

De verwachtingen zijn hooggespannen voor dit enthousiaste jeugdprinsenpaar, die

vastbesloten zijn om een onvergetelijke tijd te beleven tijdens de carnavals

festiviteiten. Dus, kom deze carnaval allemaal naar de Limbricht, zwaai naar Saar en

Daan, en laat je meevoeren door hun aanstekelijke enthousiasme.

Hun lijfspreuk voor deze carnaval is:

Sjnap uch vas en hos mer mit,

Op nao eine vastelaovend wao pit in zit!

Sjpring, dans en roop alaaf,

Nao de vastelaovend zeen veer vas weer braaf 

Vastelaovend saame!

Proklemasie van jeugPrins Daan 1e en jeugPrinses Saar

Eindelijk is ’t zo wiet, jederein maag noe weite,

dat veer in 2024 Prins Daan en Prinses Saar zulle heite.

Waat haet ‘t beware van dit geheim lang gedoerd,

auch al waor ut veur eige bestwil, leige vuilt ummer beroerd.

In september begoosj ós vastelaoveshart sjneller te kloppe,

alles woord sjtillekes veurbereid mer vanaaf vandaag zeen veer neit meer te sjtoppe.

Gaer wiile veer aeve uch aandach zodat veer ós aan uch kenne veursjtelle,

dus weg dae kloemel woo ste mit kens appe en belle.

Ich ben Daan Verboord, 12 jaor auwt en soms ein tikkelke eigenwies,

langs de Baeksjtraot sjteit mien Prinselijk palies.

Saar Cobben is miene naam, 11 jaor geleje keizerlijk in Gelaen, uhh Zitterd ter waereld gekómme,

daonoa höbbe pap en mam mich metein mit nao Lömmerich genómme.

Joeri is miene pap, in Brabant gebaore mer sjrprik inmiddels os sjone dialek,

duurzame installatietechniek vundj hae helemaol te gek.

Mien mam is Saskia, gebaore in Munstergelaen mer haet al jaore richtig Doale bloud,

es lerares en contactclown is zie emes mit ein hart van goud.

Mien awwesj zeen Ralph en Yvonne, ich waer al jaore mit hun leifde en aandach verwend,

geer kent ze hoogswaarsjienlik waal, ze zeen neit gans onbekend.

Beide höbbe ze al eine titel achter hunne naam mouge drage,

es auwt Prins en Bloumekeuniging sjtonge ze alle twee hoog oppe wage.

Rens en Lars zeen mien grote bräörs, ze zètte gaer de boel oppe kop,

ich weit ‘t zeker, deze vastelaovend gaon zie mit mich veurop.

Stijn en Jip dat zeen mien 2 sjattige leive mer veural coole breurkes,

soms make veer teväöl herrie, dan trek pap of mam os ‘t leifste aan de eurkes.

Opa Giel en oma Anneke wone in Zitterd. opa Ton en oma Willemien in Munstergelaen,

dat ich Prins ben gewaore venje zie vas en zeker neit vraem.

Ze sjtaon hie allemaol veur mich te glundere en te sjtraole,

hunne kleinzoon Daan is jeugPrins van de Doale.

Opa Hans en oma Marie-Christien zeen van de Vraem Veugel bekend,

oma Marjo is oet Lömmerich vertrókke en is al jaore bie opa Peter in Gelaen gewend.

Opa Ger is d’r helaas niet meer bie,

mer mit de optoch zit hae daobaove hemels op de eesjtie rie.

In miene vrieje tied voetbal ich bie VV Zwentibold in de JO 13,

auch gaon ich gaer nao Fortuna kieke al is ut soms neit om aan te zeen.

Op de playstation sjpeel ich same mit mien vrunj, veer höbbe dan väöl plezaer,

mien katte zeen Spikkels en Noodels, mit hun sjpeel ich auch gaer.

Mien grootste hobbie is danse, dit geuf mich energie en maak  mich blie,

waekelijks doon ich dit dan auch bie Jazzdans Lömmrich en Urban Dance Factory.

Ich koup gaer  make-up en anger prölle, höb soms ech ein gaat in mien handj,

bie de Action loup ich gaer nao benne, dao ben ich vaste klantj.

Ich zit op basissjool Loedoes in Hoogveldj en Saar op zit op de Lemborgh in Lömmerich,

ós awwesj drenke gaer same ein tas koffie daodoor zeen veer veur mekaar ein bekend gezich.

Veer hauwte allebei van ein grepke en moele zit ós allebei in ’t bloud,

euver ózze samewirking houf geer neit te twiefele, dat kump gans goud.

De vastelaovend is os alle twee mit de paplaepel ingegaeve,

zodra de krisboum de deur oet is en alles rood-gael-gruin kleurt beginne veer te laeve.

Vastelaovesleidjes houve veer neit meer te lere, die kenne veer al oet de kop,

dat ich sjus dit jaor mit Sam en Lola in de finale van ’t KVL maag sjtaon venj ich top.

Wie ich in groep 1 zout mochte veer veur ‘t krisdinee os sjoonste pekske aantrékke,

veur mich waor sjnel duudelijk dat dat mien vastelaovespekske waor, mam waor om te verékke.

Miene adjudant Sven zal extra goud op mien kleidgedraag létte,

zodat ich de Doale neit mit eine gekleide verkesPrins veur sjöt zal zette.

Keize tösje adjudante John en Nynke waor gein gemekkelijke opgave,

wie fijn is ’t dan dat geer beide deze vastelaovend veur mich wilt opdrave.

Nynke haet mich al laote oefene in häör Prinsesse jurk,

aan John de opdrach mich te leere wie ich de vastelaovesbubbels ontkurk.

Noe veer uch dit allemaol höbbe verteld, wèt geer wie veer in ‘t laeve sjtaon,

en wae deze vastelaovend veur uch veurop zal gaon.

Mit jeugPrins Daan en JeugPrinses Saar zult geer ‘t deze vastelaovend mótte doon,

twee richtig Lömmerichse kenjer, is dat neit sjoon?

Laote veer same vastelaovend gaon viere, mit väöl plezaer en nog meer sjpas,

boew de sjoonste wages en haol de gekste pekskes oet de kas.

Veur noe höbbe veer genóg gewawweld, gemoeld en gezag,

veer sjloete aaf mit ós liefsjpreuk zo wie veer die höbbe bedach:

Sjnap uch vas en hos mer mit ós mit,

dit is eine vastelaovend woo pit in zit.

Sjpreng, dans en roup alaaf,

nao de vastelaovend zeen veer waer braef.

Alaaf Döälkes! Alaaf Doalinnekes! Alaaf Lömmerich!

Gegaeve in de Doaletempel op twellef jannewarie tweedoezendvaerentwintig,

jeugPrins Daan d’n Eesjte jeugPrinses Saar

Scroll naar boven