Prins van 2024 sjtelt zich veur

Prins René d’n tweede heerst over het Limbrichtse Doaleriek.

Zaterdag 13 januari is René Huveneers uitgeroepen en geïnstalleerd tot Prins René d’n tweede van Vastelaovesvereniging de Doale in Limbricht.

Tijdens de Prinsezitting in een bomvol gemeenschapshuis, namen eerst heersend Prins Patrick d’n eesjte en Prinses Jill afscheid als Prinsenpaar.

Zij spraken hun afscheidsrede uit waarin zij in vogelvlucht terugblikten op het afgelopen seizoen en zij hun adjudanten en heel vastelaovendvierend Limbricht bedankten.

René is 31 jaar geleden geboren in Sittard en getogen in het

Limbrichtse. Hij is als trompetist al vele jaren lid is van schutterij St.Salvius. Jarenlang maakte hij de regionale voetbalvelden onveilig in de tenues van VV Limbricht en VV Zwentibold. Daarnaast organiseert hij maandelijks de Pub-quiz bij Cafe Salden en zit hij in het bestuur van buurtvereniging de Kasteelbuurt. Hij is getrouwd met Nicole, en hebben samen 2 honden en 3 katten. Een heuse beestenboel.

René is werkzaam bij Hoogstaete, waar hij graag de handen uit de mouwen steekt in de zorg van de oudere medemens.

Vastelaovend Saame!

Proklemasie van Prins René 2e

Veur uch sjteit eine greutsje vent
Dae al jaore haet gewach op dit mòment
Prins René d’n tweede is wae hiej noe veur uch sjteit
Klaor veur alle sjoons wat noe kòmme geit

Ròndj september Kirmes wie väöl angere  
Kreeg ich kriebels in de boek van verlange
De nuuje Prins krig ‘t noe te weite
Dae zal net wie mich waal zitte te zjweite

Al jaore euver Lömmerich veur mich gein heersjap
Mer nao ‘t epke van de Daole, allein mer bliedsjap
Ich zoug op miene tillefoon ein berichske stjaon
Ich mòg bie de veurzitter op audiejensie gaon

Ich moosj mich melde bie Twinnie op kantoor
Ich koum nao boete mit eine smile van oor tot oor
‘T verlossende woord waor dao gevalle
Keuniklikke Hoogheid koosj mich waal bevalle

Mien vruike Nicole drèk op de heugte gebrach
Dat haw saame mit mich vol verlange gewach
Auch de pap en de mam sjtònge mich hiej in biej
En die waore natuurlik net wie ich, harsjtikke bliej

Ich höb al heel gèt in mien laeve mitgemaak, dat sjteit vas
Mer wat veur mich ‘t meiste tèlde, waor alle lol en sjpas
In mien daagbouk sjteit besjreeve, dus loester goud
Wie ich höb gekreege, ‘t Lömmerichs vastelaovesbloud

Mien mam die hèt Margriet, en miene pap dat is Jean
Beide waore in mien laeve, altied veur mich dao
Opgegruid tösje Plètsj en Molebron, es kleine sjnaak
Dao höbbe veer same, heel gèt mitgemaak

Mien eesjte jaor woonde veer in Holtum, dao sjtòng toen òs hoes
Ich wòs toen al, allein in Lömmerich vuil ich mich toes
‘T verhoeze nao Lömmerich waor ein jaor later geregeld
Wie t auwesjhoes van mam opnuuj waor betegeld

Bie VVL höb ich mit mien vrunj op ‘t veld gesjtange
Dao höbbe te väöl bel achter mich in ’t nèt gehange
Bie de sjötterie sjpeel ich òngertösje al de eesjte pertie
En dit jaor sjtaon ich zeker bie ‘t Keunigsjeite in de riej.


Es klein jungske höb ich de vastelaovend van kort biej mitgemaak
Bie mam òppe sjouwers in de zaal es kleine sjnaak
Auch al sjtònge opa en oma op mich te wachte boete
Mer ich wauw toen al de tent es lètste sjloete

In 2005 waor ich ès Jeugprins René II neit te sjtoppe
Bie Prins Marcel III òppe sjouwers, keek ich euver alle koppe
Auch ònger ziene mantjel zout ich dèks versjtòp
Sjtiekem zat ich mich dao dan ein pilske aan de kop

Via de kleuter-, basissjool en Mavo höb ich ‘t CIOS geprobeerd
Fysiotherapie waor mien doel, maar dat ging helemaol verkeerd
De opleiding evenementen-organizasie haet mich good gesjtuurd
Wodoor ich mit Jantje C. nog Foodtrucks höb verhuurd

Ich höb mien ruiping noe waal gevònje, klink mesjiens waal gek
Aan auw vötjes om te wesje, höb ich noe gein gebrek
Op Hoogstaete bèn ich noe gesjtasjoneerd
Dao höb ich òngertösje al heel väöl biejgeleerd

Van pap en mam höb ich de leifde veur meziek mitgekreege
En zeen veer destieds mit Shared nao grote heugte gesjteege
Mit Roel, Bart en Aron, höb ich nog òppe buun gesjtange
Hiej in ‘t gemeinsjapshoes, wo Season òs is veurgegange

Mit Salvian, Guido, Rudi, Davy en Kay al vruig gaon sjtappe
Maar mam koosj dat neit zo goud behappe
Mit z’n alle òppe fits nao ‘t Waeske in Göttekaove,
Lèt waal goud op miene zoon, mousjte ze häör toen belaove

Via ‘t Internet höb ich ‘t leukste maedje van Broukzitterd gevònje,
Mit miene sjat Nicole bèn ich in juli 2019 in de ech verbònje
Nao versjillende adresse höbbe veer òppe Bornerwaeg òs huuske sjtaon
En haet Salvian ‘t dao in september van dat jaor nog ‘ns euvergedaon.

Veer woone dao mit eine hele beesteboel, dat is dus drök
Òs 2 hunj en 3 katte hawte òs waal bezig, auw mök
Ein hele eer waor ‘t om paetenònk van Lux te waere, dae blieje sjnaak
Salvian en Robin höbbe mit zien tweeje eine gooie gemaak

Ich höb uch noe al väöl vertèld euver mien laeve
Dus gaon ich noe mien wètte aan uch gaeve
De Vastelaovend sjteit al bienao veur de deur
Dus loester goud, mien wètte höbbe ein rood-gael-gruine kleur

Ich proklemeer

Aafgeloupe jaor leek Lömmerich waal ein boew-plaatsj. Sjtraot aope, klinkers sjeif.  Sjtoep aope, tegels sjeif, zandj en drèk. Ich proklemeer dat nao ‘t äöpene en sjloete van sjtraote veur gaas, water en glaas, ein kommissie wurt aangesjtèld om de optochroete goud te controlere en kent zörge veur ‘t tiedig hersjtèl hiejvan­

In de kesjteeltuin bie ‘t kesjteel is ‘t aafgeloupe jaor ‘t ònkroed door vriewilligers weg gehaold, maar ‘t kirkhòf stjeit nog goud vol. Daoròm proklemeer ich dat de Auwt Jeugprinse en Prinsesse dit op zich gaon pakke en dao in ‘t veurjaor alle gruin sjprietjes gaon plökke.

De Auwt Prinse kriege bènnekort buim geplant in dae zelfde kesjteeltuin. Veur jedere Auwt Prins kump d’r eine te sjtaon. Taege dae tied zal ‘t ònkroed auch waal waer gegruid zeen, dus geer wèt wat uch te wachte sjteit. Ich proklemeer dat ze same mit de auwt Jeugprinse en prinsesse aan dat ònkroed gaon trèkke. Igor mòt dan waal veur genòg aete en drinke zörge.

De Zjwaor Gesjteurde Gekke

Dit zeen kaels die saame in eine epp-groep, ich auch, om de gèkste

berichte door te sjtuure, en mekaar op de heugte te hawte van de gekste

dènger. Deze groep is exclusief en al jaore in de lòch. Dat ze gesjteurd

en gèk zeen is bekènd mer noe bliek auch dat door de jaore sommige

boete gesteurd en gek auch ein sjtök zjwaorder zeen gewoore.

Ich proklemeer dat ze nao de vastelaovend gaon lijne en via de

epp-groep bie gaon hawte wieväöl kilo ze gaon aafvalle.

Meer es 25 jaor höbbe veer van ze genaote, op meinig feeske en mit de vastelaovend. Ze waere gemis. Noe ze op de aafgeloupe Kirmeszùnjig de lètste keer òs höbbe vermaak, zeen ze ech gesjtòp. Season. Hiejbiej proklemeer ich dat ze waere verheeve in de orde van de Daol. Mesjiens traeje ze dan nog èns op.

De Sjötterie haet alweer eine Prins in hun rieje. Wie altied zulle ze dan op de resepsie ein serenaat brènge. Ich proklemeer dat ze dan veur òs achter de resepsietaofel, de Bolero Militair sjpeele.

Veur eine Lömmerichtenaer is ‘t heel erg moeilijk om in Lömmerich ein hoes te vènje. De woningvereniginge hauwte hie gein raekening mit en de gemeinte deit dao auch niks aan. Daoròm proklemeer ich dat bie de nuujboew op de Meulesjtraot de zuikende Lömmerichtenaer es eesjte ein keus mòtte gaon kriege.


Om de aanveur van Jeugprinse en -prinsesse biej de Doale te vergroote proklemeer ich dat de Auwt Jeugprinse en -prinsesse de jeug van Lömmerich dit jaor ‘ns goud op sjleiptouw geit numme, zodat ze ein goud veurbeeld kènne gaeve wie men in Lömmerich Vastelaovend viert.

‘T optochkòmmitee geit achter de geraniums zitte en zuike opvolging. Bedank veur uch muijte de lètste jaore. Aangezeen de optoch altied
zònger probleme haet getròkke, proklemeer ich dat ‘t nuuj kòmmitee
‘t eesjte jaor in de leer geit bie de auw garde.

Es lètste proklemeer ich;
Hawt uch gelökkig en hawt uch gezòndj
Kiek ‘ns get dèkker om uch biej en kiek ‘ns ròndj
Neit jederein is zo gezaegend wie de meeste
En kènt wie òs mit Vastelaovend lekker feeste

Gegaeve in Lömmerich in de Doaletempel op 13 jannewarie 2024.
Prins René d’n 2e
Prins van Lömmerich
Prins van alle Doale.

Scroll naar boven