Nuuje jeugPrinsepaar 2020

jeugPrins Vinz 1e (Stelten) & jeugPrinses Myrthe 1e ( Reubzaat)

Dit jaar zullen Vinz Stelten en Myrthe Reubzaat als jeugdprins Vinz 1e en jeugdprinses Myrthe 1e heersen over de jeugd in het Doaleriek.

Vinz is 11 jaar oud woonachtig in Limbricht en zit in groep 8 op basisschool de Lemborgh in Limbricht. Hij voetbalt bij 3 keer per week bij VV Zwentibold .

Naast voetballen speelt hij graag op zijn Playstation of telefoon en vind hij het leuk om samen met zijn vrienden buiten te spelen. Ook is hij een trouwe supporter van Fortuna Sittard waar Ciss zijn grote held is.

Myrthe is ook woonachtig in Limbricht en eveneens 11 jaar oud. Zij zit in groep 8 van basisschool de Lemborgh en speelt saxofoon bij muziekvereniging Vriendenkring in Limbricht bij het jeugd- en grote orkest. Daarnaast speelt ze bij de toneelclub “Bergse Brök Jeug”. In haar vrije tijd loopt ze graag met haar hond “Balou” of gaat ze shoppen.

Ze vindt eigenlijk alle carnavalsmuziek leuk, maar Mae&Nynke (haar grote zus Nynke), Kartoesj, Spik en Span, Hoondervel en Beppie Kraft hebben wel haar voorkeur.

Hun lijfspreuk voor deze carnaval is:

Laot alles rood-gael-gruin kleure,

dan laote veer es jeugPrinsepaar van ós heure.

Veer wille d’r same mit uch gans veur gaon,

Deze vastelaovend gaon v’r viere of d’r geine mörge zal besjtaon.

Vastelaovend saame


Proklemasie van Jeugprins Vinz d’n Eesjte en Jeugprinses Myrthe

Hie sjtaon veer dan, nog get onwennig en wiebelig op ós bein,
mer mit uch hie veur ós vuile veer ós zeker neit allein.

Op deze daag höbbe veer maonje gewach,
’t zjwiege hie euver waor toch lestiger dan veer heie gedach.

Waal 50 keer is mich gevraog of ich dit jaor es Prins veurop zou gaon,
keer op keer haw ich ein anger smoesje klaor sjtaon.

Veer zulle ós aeve veursjtelle zodat geer ós baeter leert kenne,
op die menaer kenne veer metein ein bietje aan ein wenne.

Ich ben Vinz Stelten, en woon op de Michiels van Kessenich sjtraot,
ich ben 11 jaor awt en hawt van kattekwaod.

Miene naam is Myrthe Reubzaat, 11 jaor geleje ben ich op de Pastoor Janssen sjtraot gebaore,
al heel jongk höb ich dao mien hart aan de vastelaovend verlaore.

Miene pap Kevin, gruijde in ’t Haaneriek van Broukzitterd op,
viert neit ech vastelaovend, kik allein de optoch mit ein gek huidje oppe kop.
Susan is mien mam, gebaore en getaoge es Nuujstadtse Foetelaer,
zie sjteit ummer veur mich klaor en same vastelaovend viere doon veer gaer.

Geert is miene pap, eine Sajelair oet Aelse mer inmiddels eine Doal in hart en neere,
hae is al jaore ein ongeüniformeerd lid van de Doale en geit vanaaf dit jaor de sjatkis beheere.
Mien Mam is Claudia, ein maedje oet Sjtein mit richtig vastelaovesbloud,
ze is ummer drök in de waer en haet ein hart van goud.
Mano is mien kleine bräörke, vanaaf deze maondj geit hae nao de basissjool,
noe ich es Prins ben oetgeroupe, ben ich vas en zeker nog meer zien grote idool.

Mien zöster Nynke is veur ein jaor in Amerika, ich mot de vastelaovend dus zonger häör belaeve,
in 2014 waor zie de eesjte Doale-Prinses dus ich weit zeker dat zie mich via skype advies zal gaeve.
Miene braor is Ruben, hae hiltj neit zo van vastelaovend en verkleije,
dao kump dit jaor verangering in, dao ként hae zich vanaaf noe op veurbereije.

Opa Sjaak en oma Marga zeen greutsj en weite goud wie ich miene sjteek mot draage,
in 1995 waore zie ut prinsepaar van de Foetelaers en sjtonge ze zelf hoog op de Prinsewage.
Opa Wil en oma Marlies zowwe ouch greutsj zeen gewaes, mer zeen jaomer genog neit meer derbie,
van baove aaf zulle zie mit de optoch hemels sjtraole vanaaf de eesjte vastelaovesriej.

Opa Johnnie viert gaer vastelaovend, ziene braor waor lang geleje Prins in Sjtein,
oma Roósje sjteit te sjtraole, dat ich noe Prinses ben vundj zie heel erg fein.
Opa Sjir en oma Lies viere ut get röstiger mer zeen zeker sjus zo blie,
zie zeen vandaag dan auch allemaol van de pertie.

Mien hobbie is voetballe, 3 keer per waek sjtaon ich bie VV Zwentibold op ’t veldj,
ich gaon gaer nao Fortuna kieke, Ciss is dao miene grote held.
In miene vrieje tied fits ich gaer op miene krosfits urges haer,
mer auch op miene playstation of telefoon sjpeel ich verrékdes gaer.

Bie de meziekvereiniging vengj ut leuk om same mit angere meziek te make,
op mien saxofoon sjpeel ich in ut jeug en grote orkes en weit de note goud te rake.
Bie toneelclub de Bergse Brök Jeug sjpeel ich de sjoonste verhaole,
auch wangjel ich gaer mit mien nuuje hondj Balou, hae haet ech mien hart gesjtaole.

Ich ken Myrthe al vanaaf groep ein, dus veer zeen ein goud opein ingesjpeeld paar,
veer zitte niet meer bie-ein in de klas mer in de pauze zitte veer waal gaer bie mekaar.

Nao al dees weurd, wèt geer noe wae hiej veur uch sjteit,
wae mit vastelaovend euver de jeug zal regaere en jeder polonaise greutsj veurop geit.

Laote veer same vastelaovend gaon viere, mit väöl plezaer en eine ganse houp sjpas,
boew de sjoonste wages en haol de gekste pekskes oet de kas.

Veer wille hósse en sjprènge, zulle gans Lömmerich en omsjtreke laote kraake.
mer es Prinselijk paar zulle veer natuurlik ouch goud euver uch waake.

Noe höbbe veer genóg gezag, gesjpraoke en gemoelt,
veer sjloete aaf mit ózze liefsjpreuk zo wiej veer meine dat de vastelaovend is bedoeld:

Laot alles rood-gael-gruin kleure,
dan laote veer es jeugPrinsepaar van ós heure.
Veer wille d’r same mit uch gans veur gaon,
Deze vastelaovend gaon v’r viere of d’r geine mörge zal besjtaon.

Alaaf Däölkes! Alaaf Doalinnekes! Alaaf Lömmerich!

Gegaeve in de Doaletempel op elf jannewarie tweedoezendtwintig,

Jeugprins Vinz d’n Eesjte
Jeugprinses Myrthe

Scroll naar boven